Zgłoś się


Kto może się zgłosić?

Uczestnikami Creative Business Cup mogą być przedsiębiorcy wykorzystujący twórcze umiejętności w:

  • tworzeniu produktu / usługi z sektora kreatywnego,
  • rozwoju kreatywnego produktu lub usługi we współpracy z innymi gałęziami biznesu.

Jakie są kryteria oceniania?

Podczas oceny, jury będzie zwracać szczególną uwagę na zgłoszenia, które:

  • pokazują wysoki poziom kreatywności,
  • prezentują produkt lub usługę o wysokim potencjale biznesowym.

Przed zgłoszeniem polecamy zapoznać się z regulaminem konkursu oraz przewodnikiem dla kreatywnych przedsiębiorców

Zgłoszenia i prezentacje w języku angielskim!